Transfer grafike iz dubokog u visoki tisak sve je traženiji jer se bakropisi, suhe igle i slično sve rjeđe nalaze u domovima. Kišobran nastaje kao potreba oživljavanja grafike dubokog tiska jer je i dan danas grafika “samo reprodukcija reprodukcije“.

umbrella

Činjenica izgubljenog prijevoda ogledava se u paradoksu promatranja grafike na kišobranu, a fenomen se skriva u udaljenostima promatranja grafike koja izbliza otkriva spletove ljudskih tjelesa dok izdaleka djeluje kao pejzaž sa valom i morem po uzoru na grafiku Katsushike Hokusai jer pitanje prijetnje čovjeku koje otvara u 19. stoljeću i danas je aktualno.

umbrellaumbrella

SOLD